להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס` 19) (נציגי הכנסת בוועדת המינויים), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏19 ‏יוני ‏2012 18:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+