להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס` 4), התשע"א-2010

‏יום שני ‏18 ‏יוני ‏2012 19:28

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

משה יעלון
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+