קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס` 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏02 ‏מאי ‏2012 15:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק וקנין
משה כחלון
יצחק כהן
ציון פיניאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י' באייר התשע"ב (2 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 661, מיום ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012), עמ' 382.

    תיקון סעיף 1
משוב א- א+