הצעת ועדה - הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס` 10)(הוראת שעה), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏21 ‏מרץ ‏2012 18:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

יריב לוין

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+