הסתייגות - הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס` 7), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏19 ‏מרץ ‏2012 18:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

יולי - יואל אדלשטיין
יצחק וקנין
מאיר שטרית

נגד 12

מוחמד ברכה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • לפי החוק יותר למד”א לגבות תשלומים בעד שירותים אחרים הניתנים על ידה, שאינם הסעות חירום, כגון נוכחות של מד”א באירועים המוניים, הסעות מתוכננות באמבולנס והדרכות של מד”א. התשלומים לא יוגדרו כאגרות, ולפיכך מד”א תוכל להפחית מהמחירים שקבעה, והיא לא תהיה מחויבת למחיר אחיד בכל הארץ.
    נקבע כי יראו בתשלומים שגבתה מגן דוד אדום בעבר ללא מקור הסמכה בחוק, כתשלומים שנגבו כדין, ולפיכך מד”א לא תהא מחויבת להשיב תשלומים אלו.
    בנוסף, נקבע שתקנות לפי סעיף 7א, שעניינו אגרות בעד פינוי חירום ותשלומים אחרים, יאושרו על ידי וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתקופה של 5 שנים מיום תחילתו של החוק.

משוב א- א+