העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - מס רכישה לתושב חוץ), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏06 ‏מרץ ‏2012 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+