להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי חיים), התש"ע-2010

‏יום שלישי ‏28 ‏פברואר ‏2012 16:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+