להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון-בדיקת רישום פלילי בטרם העברה למשמר הגבול), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 14:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נסים זאב
מאיר שטרית
רוני בר-און

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+