להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק העונשין (תיקון - אחזקת מקום לשם זנות של קטין), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏01 ‏פברואר ‏2012 13:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

מאיר שטרית

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+