להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 70) (שופט עמית), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏30 ‏ינואר ‏2012 18:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+