להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון - השוואת זכויות נכי המלחמה בנאצים לזכויותיהם של נכי צה"ל), התשע"ב - 2011

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 13:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

רוני בר-און

נגד 27

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

יצחק כהן
נסים זאב
דני דנון

נמנע 0

משוב א- א+