להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - תשלומים לילדו של חייל מילואים שנספה), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏25 ‏ינואר ‏2012 12:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

רוברט אילטוב
אופיר אקוניס

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+