הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס` 102), התשע"א-2011

‏יום שני ‏23 ‏ינואר ‏2012 20:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

ציון פיניאן

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+