הצעת ועדה - החלטת ועדת העבודה הרווחה והבריאות לפצל את הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשס"ח-2008

‏יום שלישי ‏17 ‏ינואר ‏2012 18:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

יצחק וקנין
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+