להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החברות (תיקון - הקמת מאגר דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 15:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

ראלב מג`אדלה
רחל אדטו
ניצן הורוביץ

נגד 33

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

יולי - יואל אדלשטיין
אורי אורבך

נמנע 0

משוב א- א+