להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת סמלים (תיקון - פגיעה בזכרון השואה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏11 ‏ינואר ‏2012 13:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

משה יעלון
יולי - יואל אדלשטיין
יצחק וקנין
מגלי והבה
רחל אדטו
ציון פיניאן

נמנע 0

משוב א- א+