לכלול את הנושא בסדר היום של המליאה - הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח של שגרירויות האיחוד האירופי ביחס למיעוט הערבי בישראל ודברי שר החוץ כי מדינות אירופאיות אינן רלוונטיות"

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 17:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

עפו אגבאריה
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

משוב א- א+