להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - תנאים לקבלת פטור מטעמי הכרה דתית), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏04 ‏ינואר ‏2012 14:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

דליה איציק
רוני בר-און
ראלב מג`אדלה
ציפי לבני
מגלי והבה

נגד 36

אליהו ישי

נמנע 0

משוב א- א+