הצעת ועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (פטור למרכזי יום לאנשים עם מוגבלות), התשע"ב-2011 - דיור (החלק שנותר מהפיצול)

‏יום שני ‏02 ‏ינואר ‏2012 22:45

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+