להחזיר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏21 ‏דצמבר ‏2011 13:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 46

מנחם אליעזר מוזס
מאיר שטרית
מגלי והבה
רוני בר-און

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+