להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגבלות בעניין תכנית הטבות לצרכן (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏21 ‏דצמבר ‏2011 13:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

אופיר אקוניס
מגלי והבה
רוני בר-און
ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+