להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - פיקוח על מחיר ספרי לימוד), התשע"ב-2011

‏יום רביעי ‏21 ‏דצמבר ‏2011 13:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 38

מגלי והבה
ראלב מג`אדלה
דב חנין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+