להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 126) (הסדרת שמירה, אבטחה וסדר ציבורי), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏20 ‏דצמבר ‏2011 14:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 6

נמנע 0

משוב א- א+