להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 34) (התאמה לחוק-יסוד: הכנסת וחוק הבחירות לכנסת), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 19:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

שלי יחימוביץ
סילבן שלום

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+