להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס` 14) (עיצום כספי), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏19 ‏דצמבר ‏2011 19:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

נסים זאב
רונית תירוש
מגלי והבה
משה כחלון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+