להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "זכייתו של פרופסור שכטמן בפרס נובל לכימיה: ההצדעה והאזהרה"

‏יום רביעי ‏14 ‏דצמבר ‏2011 15:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+