להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס` 8) (ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏12 ‏דצמבר ‏2011 20:11

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

נמנע 0

משוב א- א+