להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק הסדרת שעות פעילות בגני הילדים הממלכתיים, התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏30 ‏נובמבר ‏2011 13:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

שלמה (נגוסה) מולה
מגלי והבה
רוני בר-און

נגד 1

נמנע 0

משוב א- א+