להחזיר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס` 14), התשע"ב-2011

‏יום שלישי ‏22 ‏נובמבר ‏2011 00:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

מאיר שטרית
זאב בילסקי
יצחק כהן
נסים זאב

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+