להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון - הרחבת איסור האפליה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏09 ‏נובמבר ‏2011 12:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 37

יצחק וקנין
רוני בר-און
רוחמה אברהם בלילא
אילן גילאון
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

איתן כבל
שלי יחימוביץ
דני דנון

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+