הצבעה - הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - דיווח על ביצוע תקציב הכנסת), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏09 ‏נובמבר ‏2011 12:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אבי (משה) דיכטר
רוני בר-און
יצחק הרצוג
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+