להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 41) (תעסוקת אסירים), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏07 ‏נובמבר ‏2011 19:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

דני דנון
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+