להסיר מסדר-היום - הצעת חוק איסור כריתת הסכם ויתור על שטחים עם מדינות בעלות משטר טוטליטארי, התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏02 ‏נובמבר ‏2011 16:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 16

אחמד טיבי

נמנע 0

משוב א- א+