להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (תיקון מס` 4) (הסמכות להעניק תעודת הוקרה), התשע"א-2011

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:57

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+