להחיל דין רציפות - בקשת ועדת הכספים על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 17)(כפל קצבה), התשס"ז-2007

‏יום חמישי ‏04 ‏אוגוסט ‏2011 02:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

רונית תירוש
יריב לוין
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+