להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק חניה לנכים (תיקון- דו"ח חניה במקום אסור), התש"ע-2010

‏יום רביעי ‏03 ‏אוגוסט ‏2011 16:37

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

אמנון כהן
אחמד טיבי
טלב אלסאנע
מאיר שטרית
עפו אגבאריה
איתן כבל
ציון פיניאן

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+