להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבוררות (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 13:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

דוד אזולאי

נמנע 0

משוב א- א+