להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף הוראת שעה), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏27 ‏יולי ‏2011 12:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

דוד אזולאי
רונית תירוש
דב חנין
ראלב מג`אדלה
שלי יחימוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+