החלטה בדבר - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 71), התשע"א-2011 - פיצול

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 21:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

יצחק וקנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+