להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 51) (השקעה בהפקות מקומיות בשפה האמהרית), התשע"א-2011

‏יום שני ‏25 ‏יולי ‏2011 21:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

ליה שמטוב
משה כחלון

נמנע 0

משוב א- א+