להעביר את הנושא לוועדה - הצעת חוק חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימון אגרת הסעה לצורך טיפול), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏20 ‏יולי ‏2011 12:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 20

משה כחלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

ניצן הורוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+