אישור החוק - הצעת חוק מרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

‏יום שני ‏11 ‏יולי ‏2011 23:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

יולי - יואל אדלשטיין
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק מתקן את חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין ואת החוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, כך שקיום המוזיאונים כחלק מהמרכזים שהוקמו מתוקף חוקים אלה, יוכר בהם. בנוסף, מבטל החוק את הגבלת שלוש תקופות הכהונה הרצופות של חברי מועצות המרכזים וראשיהם, הקבועה היום בחוקים האמורים.

משוב א- א+