להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה)(תיקון - שימוש בנכסים למטרות סיוע והנצחה), התשע"א-2010

‏יום רביעי ‏06 ‏יולי ‏2011 11:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

רוברט טיבייב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+