להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הגנת הסביבה (מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה ולהעברתם), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏21 ‏יוני ‏2011 18:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

ראלב מג`אדלה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+