להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון-מענק שנתי לאסיר ציון שנאסר ושהוגלה), התשס"ט - 2009

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 14:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

מגלי והבה
אבי (משה) דיכטר

נגד 24

מנחם אליעזר מוזס
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

משה כחלון
משה יעלון
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

נמנע 0

משוב א- א+