להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי לסטודנט ללימודי רפואה במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשע"א-2011

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 12:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 38

חנא סוייד
יצחק וקנין
מאיר שטרית
מגלי והבה
משה כחלון
אורי אורבך

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+