להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הרעייה, התשס"ט-2009

‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011 12:41

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

מאיר שטרית
מגלי והבה
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נמנע 0

משוב א- א+