להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר היום בנושא: "מסעו המדיני של ראש הממשלה לאירופה"

‏יום שני ‏13 ‏יוני ‏2011 18:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+