להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק החברות (תיקון מס` 17) (הבראת חברות), התשע"א-2011

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 20:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+