הודעת הממשלה - הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הבינוי והשיכון לשר לשירותי דת

‏יום שני ‏30 ‏מאי ‏2011 19:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

אמנון כהן
ציון פיניאן

נמנע 0

משוב א- א+